פרטיות בגלובו

פרטיות

חברת גלובוקידז גיימז 2015 בע"מ (להלן – "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים בעולם הוירטואלי  – ״גלובו –    GLOBO  להלן- "המשחק"). להלן מדיניות החברה ביחס להגנת הפרטיות במשחק ומשתמשי המשחק. במשחק מופעלים מנגנוני בקרה אוטומטיים ואנושיים, המפקחים על שילוב תכנים בלתי הולמים, הגלישה במשחק נעשית תוך שמירה על סטנדרטים מחמירים של "הגנה על הפרטיות". החברה שמה דגש רב על נושא הבטיחות במשחק, ועושה כל שביכולתה כדי לחשוף את ה שחקניםהצעירים לעולם תוכן נקי, נטול אלימות ושפה לא נאותה.

ההרשמה למשחק כרוכה בהזנת כתובת דואר אלקטרוני של המשתמש ו/או דואר אלקטרוני בבעלות ההורים. החברה ממליצה שתהליך הרישום יתבצע ע"י ההורה במשחק ו/או 
בסיוע ההורה,החברה ממליצה להורים להכיר את הפעילויות במשחק, ללוות את הילדים בשימוש ולהנחות אותם.

בעת השימוש במשחק נאסף מידע על המשתמש. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר בשמו, מוצרים ושירותים שרכש, אמצעי התשלום ששימשו אותו, בעיקר בעת ההרשמה למשחק ובעת רכישת שירותים בתשלום. חלק מהמידע שנאסף אינו מזהה את המשתמש אישית אלא מידע שנאסף לצורך ניתוחים סטטיסטים וכיוצא בזה, המידע האמור נשמר אצלנו במערכת למטרות של שיפור ביצועים וניהול המערכת. 


רישום נתוני משתמש
כחלק מתהליך הרישום למשחק יש לספק פרטים אישיים כמו כן בעת הרישום לשירותים בתשלום במשחק או בעת רכישת מוצרים, החברה תבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. 
מאגר המידע
הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה. 

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
לספק מידע כיצד ניתן להשתמש ולהפעיל את המשחק על כל מסכיו
* לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים במשחק.
* לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
* לצורך רכישת מוצרים ושירותים במשחק.
רישום משתמש בפנייה לחברה באמצעות טופס צור קשר כדי שנוכל להגיב מהר יותר 
המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית. 

דואר אלקטרוני
החברה תשלח לגולשים מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. הרשמה למשחק מהווה הסכמה מפורשת לכך, אולם בכל עת המשתמש יוכל לבטל את קבלת המיילים בממשק ניהול חשבון במשחק 


מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך במשחק אלא במקרים המפורטים להלן:
* אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות המשחק, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה. 
* במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך.
* אם תבצע במשחק, פעולות שבניגוד לדין.
* אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
* אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות המשחק לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המשחק עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
אם וככל שיוחלט על העברת הגבייה ו/או שירות הלקוחות של המשחק לקבלן חיצוני ו/או על הזמנת ניתוחים סטטיסטיים מקבלן חיצוני, יועבר לקבלן אך ורק המידע הדרוש לצורך מתן השירות הרלבנטי, וזאת בכפוף להסכם סודיות והגנה על הפרטיות שיחתם על ידו. 
בכל מקרה לא יועבר מידע אישי לגבי הילדים הרשומים וכל ניתוח סטטיסטי יהא על בסיס נתונים מצטברים ולא על בסיס אישי. 

Cookies
המשחק משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש במשחק, לאימות פרטים, כדי להתאים את המשחק להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. טכנולוגית ה– Cookiesסטנדרטית וקיימת ברוב משחקי האינטרנט המרכזיים. מרבית הדפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. חשוב לדעת, כי בכדי לנצל את יישומי המשחק, מומלץ שלא לבטל את ה- Cookies של המשחק. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. 

אבטחה
אבטחת המידע האישי שלך חשובה לנו. במשחק יש תהליכים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים מתאימים כדי להבטיח ולעזור למנוע גישה לא מורשית, לשמור על אבטחת המידע, ובצורה נכונה להשתמש במידע שאנו אוספים באופן מקוון. בעת הזנת מידע רגיש, כגון מספר כרטיס האשראי של המשתמש, או בצורת מנוי לחברות שלנו, אנחנו מצפינים את המידע באמצעות שכבת שקע מאובטח בטכנולוגיית (SSL). 


הערה אחרונה לשחקנים 
האינטרנט ומשחקי האפליקציות בסלולר ובטאבלט מציעים עולם של הזדמנויות עבור הילדים. הדרכה המעורבות שלך ההורים היא חיונית כדי להבטיח לילדים חוויה מקוונת מהנה ובטוחה.. אנו ממליצים לכם לקרוא את כללי ההתנהגות ביחד. המאמצים להנחיל נוהלי מידע אחראים יבטיחו כי לילדים תהייה סביבה משחקית בטוחה 
צור קשר 
אם יש לכם שאלות או אתם מעוניינים לשלוח לנו תגובות על מדיניות פרטיות זו, שילחו דואר אלקטרוני עם שאלות או הערות שלכם לכתובתhttps://globo.co.il/צור-קשר/